CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AYKUT ERDOĞDU: “MEHMET ŞİMŞEK’İN GÜNDÜZ DÜŞLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR”  
26.11.2017
917
Yazı Boyutu: A- A+
CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AYKUT ERDOĞDU: “MEHMET ŞİMŞEK’İN GÜNDÜZ DÜŞLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR”
-“ ŞİMŞEK’İN RÜYASINDA GÖRDÜKLERINI DÜŞÜNMEDEN DİLE DÖKMEMESINDE FAYDA VAR.”
-“EKONOMİYE DOĞRUDAN ETKİSİ OLAN BİR SİYASETÇİNİN RAKAMLARI BU DENLİ ÇARPITMASI TRAJİKOMİK”
-“ŞİMŞEK BİLMİYORSA SÖYLEYELİM; 15-24 YAŞ ARASINDAKİ HER 5 GENÇTEN 1’İ İŞŞİZ”
-“ŞİMŞEK, ŞAPKADAN ÇIKARDIĞI, “SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ” KAVRAMININ NE İÇİN KULLANILDIĞININ FARKINDA DEĞİL”


CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in yaptığı konuşmalarda sürekli pembe tablolar çizdiğini belirterek,”Ekonominin koordinasyonundan sorumlu Başbakan Yardımcısı’nın gündüz düşleri, Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmıyor” dedi.
Erdoğdu, Şimşek’in “Türkiye Ekonomi Zirvesi”nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bir borç sorunu olmadığını iddia ettiğini, AKP iktidarının istihdam yarattığını, vergi gelirinin 4’te 1’inin eğitime gittiğini söylediğini belirterek şöyle devam etti:
“Başbakan Yardımcısı bununla da kalmadı, dijitalleşmenin hızla geliştiğini, Ar-Ge teşviklerinin genişletildiğini, Türkiye’nin Avrupa’yla arayı kapatmakta olduğunu, satın alma gücü paritesi üzerinden bakıldığında Türkiye’nin 13’üncü büyük ekonomisi olduğunu, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu gelişmekte olan 7 ülke ekonomisinin G7 ekonomilerini 2040’ta geçeceğini belirtti. Sayın Şimşek’in eldeki verilere daha iyi bakması, rüyasında gördüklerini düşünmeden dile dökmemesinde fayda var. Türkiye ekonomisine doğrudan etkide bulunacak bir konumdaki siyasetçinin iktidarın başarısızlıklarını örtmek için rakamları bu denli çarpıtması trajikomik.”
AKP iktidarının uygulamaları nedeniyle Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarının ağırlaştığına ve önümüzdeki 12 ayda 170 milyar dolar dış borcun çevrilmesi gerektiğine işaret eden Erdoğdu, “Cari açık miktarı da eklenirse Türkiye’nin Eylül 2017-Eylül 2018 arasında temin etmesi gereken dış kaynak miktarı 210 milyar doları bulmaktadır” dedi.

İSTİHDAM POLİTİKALARI İŞE YARAMADI

Türkiye’de işsizlik oranının TÜİK’in Ağustos 2017 verilerine göre, yüzde 10,8 olduğunu bildiren Erdoğdu, dünyada işsizlik oranının yüzde 5.8, OECD ülkelerinde yüzde 6.2, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu üst orta gelir grubundaki ülkelerde ise yüzde 6.3 olduğunu kaydederek şu görüşleri dile getirdi:
“İş aramadığı halde iş bulduklarında çalışacak olanlar, iş bulma ümidi kalmayanlar ve mevsimlik çalışanlar da eklenince gerçek işsizlik oranı yüzde 16,7’dir. Şimşek bilmiyorsa hatırlatalım: Türkiye’de 15-24 yaş aralığındaki her 5 gençten 1’ işsiz. Her 10 işsizden 4’ü üniversite mezunu. Şimşek’in bahsettiği istihdam artışının yüzde 85’i çırak, stajyer ve kursiyer istihdamına dayanıyor. Bu artış dahi işsizlik oranını düşüremedi. 2016 yılında İş-Kur tarafından işgücü programları için 4 milyar TL harcandı ve yaklaşık 340 bin kişiye çeşitli kurslar verildi. Fakat bu kursiyerlerin sadece yarısı iş bulabildi. SSK kapsamındaki sigortalı sayısı 2008 yılından itibaren ilk kez küçüldü. 2003-2016 döneminde her sene ortalamada 269 bin eksik istihdam yaratıldı. Diğer bir deyişle, AKP’nin istihdam politikaları işe yaramadı.”
Türkiye’deki insan kaynağının daha vasıflı hale gelmesi için AKP iktidarının elle tutulu bir adım atmadığını ifade eden Erdoğdu, “Eğitime bütçeden büyük pay ayırdıklarını iddia edenler, söz konusu harcamanın zorunlu personel harcaması olduğundan bahsetmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde yatırıma ayrılan pay 2004-2017 yılları arasında sürekli yüzde 10’un altında kaldı. Kaynakların iyi kullanımı da söz konusu değil. Türkiye PISA sonuçlarına göre 72 ülke arasında 50’inci sırada ve son 15 yıldır kademeli olarak gerilemektedir” diye konuştu.
Şimşek’in dijitalleşme söyleminin de gerçeği yansıtmadığını, rekabetçi bir bilişim sektörü ve üretimde yüksek teknoloji kullanımı ve ekonomide dijitalleşme doğrultusunda somut bir adım atılmadığını anlatan Erdoğdu, Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranının AKP dönemi boyunca yüzde 1’in altında kaldığını, yüksek teknolojili ürünlerin, sanayi ürünleri ihracatındaki payının 15 yıldır yüzde 2 civarında seyrettiğini söyledi.
Türkiye ekonomisininAvrupa ile arayı kapatıyor olduğu söyleminin başka bir çarpıtma olduğunun kaydeden Erdoğdu, “AKP döneminin kişi başı GSYH artış oranları dikkate alınır ve Avrupa Birliği 28 ülke ortalaması ile karşılaştırılırsa, Türkiye ekonomisinin Avrupa’ya ancak 2053’te yakınlaşacağı görünüyor. Yüksek teknolojili ürün ihracı açısından AB-28 ortalamasına ise ancak 2117’de ulaşabilmekte” dedi.

TÜRKİYE GELİR SIRALAMASINDA 58’İNCİ SIRADA
“Şimşek’in şapkadan çıkardığı bir diğer tavşan ise ‘satın alma gücü paritesidir’” diyen Erdoğdu, “Satın alma gücü paritesi” AKP’nin “çal, sat, borçlandır” stratejisinin ayyuka çıktığı, dönemde popülerleştiğini ifade ederek açıklamasını şöyle tamamladı:
“Bu kavram farklı ülkelerdeki refah seviyesinin fiyat farklarının etkisinden kurtararak kıyaslanmasını sağlamakta. Örneğin, 2016 yılında ABD’de 100 dolara alınabilecek mal ve hizmetler toplamı Türkiye’de 134 TL’ye satın alınabilmekte. Buna göre, Türkiye’de 13 bin 400 TL kazanan bir kişinin ABD’de 10 bin dolar kazanan bir kişinin refah seviyesine sahip olduğu kabul edilmekte. Dolayısıyla, ‘satın alma gücü paritesi’ ekonomilerin büyüklüklerini birbiriyle kıyaslamak için değil, farklı ülkelerde yaşayan ve dolayısıyla farklı gelir ve fiyat seviyelerinde yaşamlarını idame ettiren insanların refah seviyelerini kıyaslamak için kullanılmaktadır. Şimşek bu kavramın ne için kullanıldığının farkında değil. Türkiye, kişi başı gelir sıralamasında dünyada 58’inci sırada. Yani, Umman, Palau ya da Kosta Rika’dan geride. Şimşek’in çarpık mantığını biraz düzelttiğimizde ve Türkiye’deki ortalama gelirin ‘satın alma gücünü’ diğer ülkelerle kıyasladığımızda ise Türkiye’nin 2016’da dünyada 13’üncü değil 49’uncu sırada olduğunu görmekteyiz. Şimşek, AKP iktidarının ve kendisinin sorumlusu olduğu sıkıntıların farkında görünmüyor. Ama biz yarattıkları enkazın farkındayız. Sorunu görüyor, çözümü biliyoruz.”

CHPnet

SİTELERİ